Hungaricum – Gyulai sausage or Gyulai double sausage

The history of the meat industry in the town of Gyula and the Gyulai kolbász dates back one hundred and fifty years. At the beginning of the 1900s, products from the farm of József Balogh, Jnr. were well-known all over Europe; meat products from Gyula were available from Paris to Rome. In 1910 Gyulai kolbász gained officially acknowledgement when it won a gold medal at the Brussels World’s Fair.

Numerous master-butchers – including József Szabó, a descendant of József Balogh, Puczkó and the Nagy Family, József Badura, János Gyepes – produced sausage in Gyula and spread the fame of this delicacy. A pupil of József Balogh was András Stéberl, an experienced farmer who moved to Gyula, recognising the potential in the area and its meat-producing capacity. At the 1935 Brussels World’s Fair he was awarded the Golden Diploma for the “small double Gyulai sausage”, and he established the “industrial” production of Gyulai kolbász and other “dry” sausages. The production of Gyulai kolbász still takes place in its original location, using traditional methods of beechwood smoking and curing.

Full article: http://www.hungarikum.hu/hu/gyulai-kolbász-vagy-gyulai-pároskolbász


Gyulai kolbász vagy Gyulai pároskolbász

A gyulai húsipar és a „Gyulai kolbász” története lassan más- fél évszázados múltra tekint vissza. Az 1900-as évek elején i . Balogh József házi gazdaságából kikerült készítményeit már Európa-szerte ismerték, a „Gyulai” hentesáruk kapha- tóak voltak Párizstól Rómáig. 1910-ben hivatalosan is ki- tüntetett termékké vált, a brüsszeli világkiállításon arany- érmet nyert.

Számos hentesmester, köztük Szabó József, Balogh József leszármazottja, Puczkó, illetve a Nagy család, Badura József, Gyepes János gyártotta Gyulán a kolbászt, és vitte hírét a „Gyulai” ínyességnek. Balogh József műhe- lyében dolgozott Stéberl András is, aki nagyüzemi tapasz- talatokkal a tarsolyában költözött Gyulára, és ismerte fel a térségben és a hentesmesterségben rejlő erőt. A brüsszeli világkiállításon (1935) Aranydiplomát kapott a „kis páros Gyulai kolbász” készítményéért, és megteremtette a „Gyu- lai kolbász” és egyéb szárazkolbászok „ipari”, üzemszerű gyártását. A „Gyulai kolbász” gyártása ma is eredeti hely- színén történik, hagyományos technológiák alkalmazásá- val, bükkfával füstölik, hagyományosan érlelik.

teljes cikk: http://www.hungarikum.hu/hu/gyulai-kolbász-vagy-gyulai-pároskolbász