Hungaricum – Béres Drops and Béres Drops Extra

Béres Csepp and its further development Béres Csepp Extra are part of Hungarian medicinal culture, and were developed by the Hungarian inventor, Dr. József Béres, Snr. These are outstanding intellectual achievements of Hungarian creativity and knowledge. Their uniqueness is due to their extraordinary formulation, form and therapeutic indication. e formulations are patent-protected and officially approved for therapeutic use.

The history of Béres Csepp is exemplary in terms of hard work, perseverance, honesty and true values, contributing to the establishment and reinforcement of new generations’ national a liation and sense of being Hungarian. Currently the invention of Béres is one of the most popular and successful over-the-counter medications in Hungary; it is one of the best-known and most authentic Hungarian brands, to which millions of people owe their health and recovery.

Full article: http://www.hungarikum.hu/hu/béres-csepp-és-béres-csepp-extra


Béres Csepp és Béres Csepp Extra

A Béres Csepp, illetve továbbfejlesztett összetételű változata, a Béres Csepp Extra a magyar gyógyszerkincs része, melyet egy magyar feltaláló, id. dr. Béres József fejlesztett ki. Vitat- hatatlanul a magyar alkotótevékenységhez, tudáshoz kap- csolódó egyedi, különleges és kimagasló minőségű szellemi értékek. Egyediségüket a gyógyszerek anatómiai, terápiás és kémiai klasszi kációja szerinti egyedülálló összetétel, gyógyszerforma és terápiás javallat adja, különleges és kima- gasló minőségüket a találmányra megadott szabadalmi oltal- mak, illetve az embergyógyászati célra történő alkalmazást engedélyező gyógyszer forgalomba hozatali engedélyek iga- zolják.

A Béres Cseppek története példát mutat szorgalom- ból, kitartásból, emberségből, igaz értékekből. Olyan példát, amely hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez. Béres József találmánya ma hazánk egyik legnépszerűbb, legna- gyobb forgalmú vény nélkül kiadható gyógyszere, az egyik legismertebb és leghitelesebb magyar márka, melynek em- berek milliói köszönhetik egészségüket, gyógyulásukat.

Tlejes cikk:  http://www.hungarikum.hu/hu/béres-csepp-és-béres-csepp-extra