Hungaricum – The Folk Dance House method

The Folk Dance House method as the Hungarian model of perpetua on of the intellectual cultural heritage

The Táncház (“dance house”) method is one of the most outstanding, internationally-recognised models for preserving traditions; it is an integrated, community-oriented artistic movement for preserving intangible cultural heritage that comprehensively enriches the life of 21st-century people who have been distanced from their folk culture.

The Táncház method has developed as part of a movement which has existed for more than four decades. It incorporates the folk music, folk dance and crafts culture of Hungarians across the Carpathian Basin and minorities within Hungary, in interaction with the methods and results of scholarly research, education and community cultural development. As the result of a submission by the Hungarian state, with the support of hundreds of specialist civil society organisations, in 2011 UNESCO included the Táncház method on its Register of Best Safeguarding Practices for Intangible Cultural Heritage.

Full article: http://www.hungarikum.hu/hu/táncház-módszer-mint-szellemi-kulturális-örökség-átörök%C3%ADtésének-magyar-modellje


A táncház módszer mint a szellemi kulturális örökség átörökítésének magyar modellje

A hagyományőrzés egyik legkiemelkedőbb, nemzetközi- leg is elismert modellje a táncház módszer, amely a szel- lemi kulturális örökség megőrzésének olyan integrált, közösségorientált művészeti mozgalma, amely átfogóan teszi gazdagabbá a népi műveltségtől elszakadt XXI. szá- zadi ember életét.

A táncház módszer a több mint négy évtizede létező táncházmozgalom keretei között alakult ki, magában foglalva a Kárpát-medencei magyarság és a hazai kisebbségek népzenei, néptánc- és tárgyalkotó kultúráját, a tudományos kutatás, az oktatás és a közösségi művelődés módszereinek és eredményeinek kölcsönhatásában.

A magyar állam több száz szakmai civil szervezet támo- gatásával benyújtott felterjesztésének eredményeképp a táncház módszert 2011-ben felvették az UNESCO „Leg- jobb megőrzési gyakorlatok” regiszterébe.

Teljes cikk: http://www.hungarikum.hu/hu/táncház-módszer-mint-szellemi-kulturális-örökség-átörök%C3%ADtésének-magyar-modellje