Ligeti Inez Photographer

3
                                                                                                      LIGETI INEZ
   
                             According to the famous Hungarian writer, Sándor Márai, one doesn’t visit his hometown to hunt for memories, but to win back in this ever changing life and world a sense of security. After my grandparents died and we sold the house where I grew up, for me, this place was the cemetery. Many people dislike cemeteries, but not me, the time spent there has always filled my soul with peace ever since I was a small child. Visiting the place where my ancestors were laid to rest has always been a bittersweet, but uplifting experience. At my grandparents’ cemetery there were only two statues, but early on I got so fond of them. They told stories of ancient times, long-forgotten eras, of loyalty, love …. secrets hidden in stone. When I moved to Ireland, I shared a Georgian house with an old Irish lady. I asked her to recommend some places worth visiting nearby and she mentioned Glasnevin Cemetery. Upon entering the cemetery, I couldn’t believe the beauty of the Irish memorial art hidden there. The Celtic crosses and stunning angel statues have awakened my curiosity so deeply that in the following years I’ve visited and photographed the most beautiful cemeteries of Europe. This included the Hungarian National Cemetery as well – also known as Kerepesi Cemetery – which is the most important cemetery of the capital city and Hungary. A walk in this cemetery introduces one to the most famous Hungarians of the past 200 hundred years whose accomplishment in the field of history, science, literature, music, theatre, architecture, education and fine arts is outstanding. Besides a feeling of respect and appreciation towards these people, one unintentionally realizes its own mortality and gets a unique insight into the way different eras relied towards death.
Today we rarely get a chance to remember our national past with dignity, so I feel honored to take part in this exhibition celebrating our Hungarian roots. I believe that visiting national cemeteries is an amazing opportunity to get to know a nation’s roots, history and its most renowned historical figures.
Ligeti Inez
5

Márai Sándor szerint “a szülővárosba idővel nem emlékeket jár halászni az ember, hanem visszakapni egy pillanatra ez ingó, örökké változó életben és világban a biztonság érzetét”. A nagyszüleim halála és a családi házunk eladása után ez a hely számomra a temető volt. Sokan nem szeretik a temetőket, de engem gyermekkoromtól fogva egyfajta békével töltött el. Meglátogatni azt a helyet, ahol nagyszüleim és dédszüleim nyugosznak mindig keserédes, de felemelő élmény volt. Nagyszüleim temetőjében csak egy-két szobor volt, de azokért egyenesen rajongtam. Hiszen régi, eltűnt korokról, hűségről, szerelmekről meséltek …. kőbe zárt titkokról. Miután Íroszágba jöttem szerencsét próbálni, nagy örömmel töltött el, hogy a házunkban lakó idős ír néni egy közeli temetőt javasolt látogatásra. A Glasnevin temetőbe érve olyan művészeti élményben volt részem, amihez foghatót előtte nem tapasztaltam. A kelta keresztek és szebbnél szebb angyalszobrok olyannyira felkeltették a kíváncsiságomat, hogy az elkövetkezendő években számos híres európai temetőt is meglátogattam. Természetesen nem maradhatott ki a sorból a Fiumei úti Nemzeti Sírkert- azaz a Kerepesi temető sem -, mely Budapest és egyben Magyarország egyik legfontosabb temetője. A temetőben járva az ember megismerheti a magyarság elmúlt 200 évének kiemelkedő – bár nem mindig pozitív – történelmi személyiségeinek, tudósainak, irodalmi, zenei, színházi, építészeti, oktatási és képzőművészeti élete kiemelkedő alakjait. A munkásságuknak kijáró tiszteleten és megbecsülésen túl az ember önkéntlenül szembesül mulandóságának tudatával, s a különböző korok halálhoz való viszonyára is különleges bepillantást nyerhet.

Manapság kevés olyan alkalom adatik, amikor kegyeletteljesen idézhetjük fel nemzeti múltunkat, ezért nagy megtiszteltetés számomra részt venni egy olyan kiállításon, mellyel gyökereinket ünnepeljük. Meggyőződésem, hogy egy adott nemzet temetőinek felfedezése egyben csodálatos alkalmat adhat egy nemzet gyökereinek, történelmének és történelmi nagyjainak megismerésére.

Ligeti Inez