Exhibitors • 2012

Exhibitors • 2012

 

Balázs Keresztury
architect
Beatrix Fekete
painter
Brigitta Hrumó
pet portrait painter
Csaba Szilvási
photographer and digital artist
Dániel Németh
photographer
Edina Háló
painter
Eszter Hatala
mosaic artist
Gabriella McGrath
felt maker
Gergely Garamvölgyi
photographer
Johnny Klein
wood carver
Loránd Dániel Eichhardt
photographer
Szilvia Dallos
painter and handmade gift artist
Tamás Csintalan
painter
Tímea Farkas
painter

line_s

Balazs

Balázs Keresztury

Contact:
085-1298215
balazsker@freemail.hu

Balázs Portlaoiseben, Laois megyében él 2006 óta. Portlaoiseben az MCOH Architects építész irodában (www.mcoh.ie) dolgozik, ahol építészmérnökként tevékenysége lakóházak bővítésétől iskola épületek tervezéséig sokmindent és sokféle szerepkört magában foglal. Balázs szeret kirándulni szabadidejében, és felfedezni az ír táj és városok látnivalóit. Sok barát és tevékenység köti Dublinhoz, ahol tagja a Dublin Sketchers csoportnak (www.dublinsketchers.blogspot.ie), akikkel vasárnaponként Dublin különböző pontjain találkoznak és rajzolnak. A kiállított munkák egyszerű helyszíneket és témákat mutatnak be, melyeket Dublin sokféle látnivalói ihletettek. Balázs lives in Portlaoise, County Laois since 2006. He works at MCOH Architects (www.mcoh.ie) in Portlaoise and his work as an architect ranges from house extensions to school buildings including a wide aspect of architectural design. In his leisure time he enjoys travelling and discovering the Irish countryside and towns. Friends and activities bring him to Dublin regularly, where he joined the Dublin Sketchers group (www.dublinsketchers.blogspot.ie), who meet and draw throughout Dublin on Sundays. The works exhibited here represent the interest in everyday scenes and themes, and are inspired by the multitude of sights of Dublin.

line_s

Beatrix Fekete

Contact:
087 271 2946
feketebea@gmail.com

http://beatrixfekete.com/

Fekete Beatrixnak hívnak, a   Nyíregyházi Főiskola rajz  tanári szakán végeztem 1998-ban. Leginkább portrékat, aktokat, tájakat  festek olajjal. Sokszor a  legegyszerűbb dolgok ejtenek bámulatba. Egy gesztus, egy szép formájú épület.  Ezekhez a témákhoz való  érzelmi viszonyulásomat szeretem megfesteni. Az alkotásra való igény állanó feladattal lát el és rákényszerít arra, hogy folyamatosan úton legyek, kapcsolatot teremtsek, új helyeket, arcokat fedezzek fel. Az új élmények új technikai megoldásokat is felvetnek.  Így ezévben csatlakoztam a Virtuális Művészeti Akadémia online kurzushoz. Ahol szakértő tanároktól kértem tanácsokat leginkább a színharmoniákra vonatkozóan. Végső célom az, hogy saját stílusomat kialakítsam, megtaláljam a egyensúlyt az öntudatlan gesztusok es a tanult metodusok között.  A Magyar Kulturális Napok keretein belül kiállított képek ennek az útkeresésnek az eredményei. Beatrix Fekete is my name. I graduated as an Art Teacher at the Collage of Nyíregyháza in 1998. Mostly I paint portraits, acts, and city-scapes. My topics are simple. A gesture, a well  proportioned building are able to amaze me and to express this special emotional impressions is my goal. The urge of creation keeps me on the road all the time and forces me to discover  new places,  new characters and encourage me to build up new relationships in life. This year, to express my new experiences I needed some technical support. I joined a Virtual Art Academy on line course. Regarding colours, brushwork and compositions  I got all the answers to my questions. My aim in art is to find a fine balance between unconscious gesture and learned methods. My paintings that are exhibited during Hungarian Culture Days  show the result of this learning process.

line_s

Screen shot 2013-07-16 at 15.00.11

Brigitta Hrumó

Contact:
085 808 2196
hrumo.brigitta@gmail.com

https://www.facebook.com/BrigittesPetPortraits

Budapesten 1979-ben születtem. Egy kis közép-magyarországi településen, Hernádon nőttem fel. A “művészethez” való vonzódásom már korán megmutatkozott, így gyermekkorom meghatározó részét töltöttem csendes magányomban rajzolással, festéssel. Az általános iskolai rajztanárom szárnyai alá vett, innentől a rajz órák és szakkörök keretében rajzpályázatokra készültem (tempera, szénrajz, pasztell, linómetszet, kisplasztika, stb.). A gimnáziumi évektől azonban a művészet teljesen kimaradt a mindennapjaimból és egy egészen más vonalon futott tovább az életem. A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán élelmiszertechnológus mérnökként diplomáztam. 2008-ban – már felnőttként – ragadtam ismét ecsetet. Elkezdtem festeni, kizárólag hobbiból és azóta autodidakta módon képzem magam. A képeim akril technikával, feszített vászonra készülnek. Először kutyaportéval próbálkoztam, ami azóta fő profilommá vált. A kutyák iránti mérhetetlen szeretetem és tiszteletem kifejezésének e formájában nagy örömömet lelem, mint ahogyan az a néhány gazdi is, akinek kedvencéről portré készült. A család és a barátok ösztönzésére több tájkép is született. 2012. nyarán érkeztem Dublinba, egy teljesen új életet kezdeni. Itt lehetőségem nyílik több időt szentelni a festésnek, amely újra beépül a mindennapjaimba, az életutamba és maradni látszik. I was born in 1979 in Budapest. I grew up in Hernad a small town in central Hungary. My attraction to “art” manifested itself early in life, so a significant part of my childhood was spent in quiet solitude with my drawing and painting. My primary school drawing teacher took me under his wing, hence I was able to get involved in the drawing lessons and study circles. I was taking part in drawing contests using some of the following materials (tempera, charcoal, pastel, linocut, figurines, etc). In my high school years, art was completely missing from my life and I lived a completely different life. I graduated as a food technology engineer from the University of Szeged. In 2008-as an adult – I picked up the brush again. I started painting again, first as a hobby and I have been learning on my own since then. I paint with acrylic on stretched canvas. At first, I tried dog portraits, which has since become my major area/profile. I find a great joy to show my immensity love and respect of dogs this way. The family and friends encouraging me to do more and more landscapes. I came to Dublin in the summer of 2012 to start a brand new life here. Here I have the opportunity to devote more time to painting, which I have now re-incorporated into my everyday life.

line_s

Csaba Szilvási

Contact:
http://csabaszilvasi.com

info@csabaszilvasi.com

Szilvási Csabának hívnak és egy negyed századdal ezelőtt születtem egy csendes, szép városban, Móron. A nagyvilágot már középiskolás koromban elkezdtem felfedezni, mivel Budapestre jelenteztem és nyertem felvételt. Érettségi után a Műegyetem mérnöki karán kezdtem egyetemi tanulmányaimat, ami nem tartott egy egész évig sem, miután rájöttem, hogy évekig egy bizonyos témát tanulni nem fogja kielégíteni a vágyaimat. Ekkor költöztem a meseszép Irországba mostmár 4 évvel ezelőtt. Jelenlegi munkám a digitális grafikához és ezáltal a fotózáshoz köthető, melyek közül a digitális grafikával, ma már több mint 10 éve foglalkozom. Az egyik legnagyobb fényképezőgép gyártó cég technikai segítségnyújtással foglalkozó részlegén dolgozom, segítve a fotozás szerelmeseit a mindennapi kihivásokkal nap mint nap. Emellett szabadúszóként dolgozom projekteken a fotózás, videózás és weblapkészítés területein. Mivel a fotózás még igencsak új terület számomra (2 éve kezdtem komolyabban foglalkozni vele), így fő irányomat azon belül nem sikerült megtalálni. Per pillanat bármely szegmense a fotózásnak ugyanakkora lelkesedéssel tölt el. My name is Csaba Szilvási and I was born a quarter of a century ago in a small and nice city called Mór in Hungary. I started to discover the world when I went to secondary school to Budapest. After my leaving certification I got accepted and started my studies at the Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics.     Not a full year into my studies I had to realize that spending numerous years studying only about one subject at a time will not satisfy my needs, so I have decided to leave university and try my skills in the real world, more precisely in Ireland. I live in this beautiful and scenic country for over 4 years now. My full time job has developed from the interest in graphic design, which I started doing over 10 years ago. I am a technical support professional for a major camera brand at the moment on the side of my freelance projects including photography, videography and graphic/website design and development. As I am quite new to the world of photography, being in it only for the last 2 years, I can’t really say that I’d have a specific area of the field that I loved to practice the most.

line_s

Screen shot 2013-07-16 at 18.40.24

Dániel Németh

Contact:
083 130 6160
danil.nemeth@gmail.com
www.room8photography.com

20 éves voltam, amikor egy őszi napon a barátomtól kölcsönkaptam fényképezőgépnek csúfolt digitális szappantartóját. Egyszer fotóztam vele. A következő 1 évben fejben fényképeztem. Elképzeltem milyen lenne, ha velem lenne egy valódi fényképezőgép. Állandóan kerestem a témát. Az érdekelt leginkább, hogy mi a szerepe az embernek. Miért és hogyan él. Miért és hogyan helyezkedik el a környezetében, és mi történik, ha egy új környezetbe kerül. De leginkább: mi a szerepe a környezetnek, és mi törénik ha egy új egyént helyezünk bele.Válaszokat akartam, így elkezdtem fényképezni… Ennek éppen tíz éve. És a téma még mindig kifogyhatatlan.Továbbra is az hajt, hogyan lehet kompozícióba foglalni a tér és az egyén egymásra hatását, és annak változásait.Nagyon érdekes és sajátos felülete e témának két ember környezetének egyesülése.Ekkor a két egyén közti szinergia hatással van mindenre ami kettőjük új környezetét alkotja. Négy évvel ezelőtt találtam rá az esküvőfotózásra, ami új motivációt adott témámhoz. Az alkalmazott fotográfiát kellett összeegyeztetnem saját utammal. Nem mást és másképpen akartam csinálni. A témám határozta meg a kifejzés módját. Ahhoz hogy kifejezhessem azokat a pillanatokat, amikor egy adott helyen és időben két élet összekapcsolódása valami újat egy addig nem tapasztalt környezetben hoz létre, el kell engednem minden az esküvővel, az esküvőfotózással kapcsolatos konvencionális elgondolást. Nagyon izgalmas utazás ez… I was 20 years old, an autumn day my friend lent me his soap dish called digital camera. I photographed with this just once. The next year, I was taking photographs in my mind. I imagined what it would be if I had a real camera with me. I was looking for the subject all the time. Mostly I was interested in, what is the role of the man. Why and how they live. Why and how it is situated in it’s surroundings, and what happens when man is in a new environment. But most of all: what is the role of the environment, and what happens when a new individual is placed there. I wanted answers, so I started to shoot … It was ten years ago. And the subject is still unfailing. Continue to drive, how to fill a composition with the interaction of the space and the individual, and the changes of them. One of the most interesting and specific part of the subject is the union of the environment of two people. Then the synergy between two individuals affects everything that contains the new environment for two of them. Four years ago, I hit on wedding photography what gave a new motivation to my subject. I needed to match applied photography to my own way. I didnt want to make it in an other way. The way of the expression was determined by my subject. In order to express the moments, when in a particular time and place the interconnection of two lifes make something new in a new atmosphere, I need to leave all the conventional idea of wedding and wedding photography. This is a very exciting journey …

line_s

Edina

Edina Háló

Contact:
087 126 5345
halo.art@hotmail.com
http://edinahaloart.wordpress.com/
http://www.facebook.com/ehalo.art

A festőművészet kisgyerek korom óta érdekel és azóta is hozzá tartozik életemhez. Amióta emlékezni tudok rajzoltam, vázoltam és festetttem. Komikfigurákkal keztem, később csendéletek, testek ábrázolásával próbálkoztam, majd kombináltam ábrázoló festészettel és absztrakt részletekkel. Egy évig művészetterápiát és festőművészetet tanultam Németországban az Alanus Főiskolán Alfterben. Ezután évekig dolgoztam saját stílusom kialakításán. Lehetőségem volt kölönböző festészeti technikákat megismerni. Az akvarell festészet mellet kipróbáltam az olaj és acryl technikát és próbálkoztam linómetszettel és tintával. Ezért valószínű, hogy a mai napig is különböző stílusú munkákat készítek. Szívesen kombinálok például nyomtatástechnikát acryl, indiai tinta vagy vízfestékkel. Megpróbálok egyensúlyt kialakítani. Alkossanak  véleményt munkámról és szeretettel meghívom önöket a weboldalamra munkáim megtekintéséhez. Art has always been a part of me and a part of my life. As long as I can remember I´ve been drawing, sketching and painting. Starting off with comic characters when I was a child going on to still lifes, landscapes, figure drawing and combining figurative painting with abstract elements, I´ve been constantly working on developing my own style. While studying arts and arts therapy for one year at the Alanus College in Alfter, Germany I had the chance to learn about different techniques. Besides working with watercolours, oil and acrylics I was experimenting with linoleum print and ink, too which is probably why till this day I have carried on using a variety of components in my work. I am often combining different techniques of printing with acrylics, Indian ink or watercolours and I like trying to find a balance between them. I will let you be the judge of how successfully I accomplish this and invite you to see more of my art on my website.

line_s

Eszter

Eszter Hatala

Contact:
085 759 1393
hatala.eszter@gmail.com
http://ehatala.wix.com/ehatala
www.facebook.com/pages/Hatala-Mosaics/139947226034147

A művészet iránti vonzalmam már egészen kicsi koromban kialakult. Szüleim gyakran elvittek kézműves piacokra Magyarországon amit imádtam. Tinedzserként gyakran betértem egyedi kézműves termékeket arusító üzletekbe ahol ajándékokat vásároltam családtagjaimnak barátaimnak. Később szabadidőmben batik – textil-festéssel megalkottam saját mintáimat. 2005-ben találkoztam párommal, aki abban az időben Írországban élt. Így 2006-ban Dublinba költöztem ahol  folytattam az új anyagok keresését  illetve hogy azokat hogyan tudom felhasználni, alkalmazni. 2007-ben kísérletezni kezdtem az agyaggal de rájöttem, hogy a valódi érdeklődési köröm a kiselejtezett anyagok újrahasznosítása. 2010-ben elvesztettem a munkámat így először nyílt lehetőségem arra, hogy teljes időmet a művészetemnek szánjam. Ez idő tájt láttam, Ed Chapman mozaik művész kiállítását. Az ő munkái inspiráltak arra, hogy megtervezzem mozaik portéimat kiselejtezett csempék felhasználásával. Majd ólomüvegezéssel kezdtem el foglalkozni és elkészítettem számos ékszeresdobozt ólomüvegdarabokból. Ezzel egyidőben kísérleteztem az újságpapírral is, hogy hogyan is tudom felhasználni a hagyományos kosárfonásban. 2010-ben hazautaztam Magyarországra, ahol rátaláltam egy magyar művészre aki csodálatos dobozokat díszit tojáshéjjal. Elbűvöltek munkái így visszatérve Írországba elhatároztam, hogy alkalmazom ezt a technikát mozaik portré munkáimban. I cannot remember a time when I wasn’t interested in art. As a child in Hungary my parents brought me to many art markets, which I loved. As a teenager I was always drawn to shops which sold unique art and crafts to buy as gifts for family and friends. Later in my free time,I began to create my own designs using textile painting and Batik. In 2005, I met my husband Roland, who at that time was living in Ireland. In 2006 I moved to Dublin to be with him and continued to explore new materials and unique ways to design and employ them. In 2007 I began to experiment with clay but I discovered that my real interest lay in using discarded materials and recycling them. In 2010, I was made redundant and for the first time I had the opportunity to work as a full time artist. Around this time I saw an exhibition of the work of Ed Chapman, a mosaic artist. His work really inspired me to design large mosaic portraits using discarded ceramic tiles. Then I started to work using stained glass and I designed a series of jewelery boxes from stained glass scraps. At this time I also started to experiment with newspaper and how it could be used as a replacement for traditional basket weaving. Later in 2010, on a trip back to Hungary, I discovered the work of a Hungarian artist who creates beautiful boxes using eggshell mosaic. I was fascinated by her work and on my return to Ireland I decided to explore this method in my large portrait work.

line_s

Gabriella McGrath

Contact:
087 786 4604
gabi.mcgrath@gmail.com
http://www.gabimcgrath.blogspot.ie/

Magyarországon szereztem tanítói diplomát vizuális nevelés műveltségterületen. Évekig tanítottam a Kincskereső Iskolában és a Gyógypedagógiai Főiskolán Budapesten. Szenvedélyesen tanítok hagyományos kézműves technikákat modern design-nal természetes anyagok felhasználásával . 2005 óta élek írországban. A Crafts Council of Ireland tagjaként és a Feltmakers Ireland vezetőségi tagjaként az elmúlt években fesztiválokon, kézműves vásárokon, múzeumi tanfolyamokon és iskolákban népszerűsítettem a kézművességet, a nemezelést is beleértve. 2011 júliusában terveztem és vezettem egy nyári továbbképzést 24 tanító részvételével a Dublin West Education Centre szervezésében. A műhelyemben saját  műveimen dolgozom és gyerekeknek is tartok órákat különböző kézműves és művészeti technikák alkalmazásával.  A felnőtt tanfolyamaimon szövést, nemezelést, szabászatot és kosárfonást tanítok. I received my primary school and visual arts teacher degree in Hungary. I have been teaching at the Treasure Hunting Primary School and at the Special Teachers`College for years in Budapest. I have a passion for teaching traditional craft techniques using natural materials with a contemporary design. I have been living in Ireland since 2005. As a member of the Crafts Council of Ireland and a committee member of Feltmakers Ireland I have been promoting crafts including feltmaking in the last couple of years at festivals, craft fairs, at workshops in museums and at school settings. In July 2011 I also designed and delivered a summer course for 24 teachers organised by the Dublin West Education Centre. In my studio I can focus on my own art work and I also hold classes for children in a wide variety of craft techniques and art activities. On my adult workshops I teach weaving, feltmaking, tailoring and basketry.

line_s

gery

Gergely Garamvölgyi

Contact:
085 1489 809
fotoriporter@gmail.com
www.GaryGaramPhotography.com

Gergely tizennégy éves volt, amikor szülei megajándékozták a család tükörreflexes fényképező gépével, és azóta rögzítette (először filmre, majd lemezre) a körülötte lévő élő és tárgyi világot.    Fotópályázatokon  több alkalommal a díjazottak között szerepelt tárgy és – épületfotóival. 2000-ben, az érettségi után a Békéscsabai Szakképző Iskolában sajátította el a fotózáshoz szükséges elméleti anyagot, a szakmai gyakorlatot két éven át a szegedi elismert Belvárosi Fotószalon műtermében és laboratóriumában mélyítette el. Egyetemistaként Szegeden a független egyetemi újságnak, a Hökkentőnek dolgozott hét évig mint szabadúszó fotoriporter és újságíró. Publikált a Magyar Nemzetben és a Népszabadságban. Ezidő alatt nyomtatták ki az általa készített fényképekből a professzorok portréival illusztrált Egyetemi Évkönyvet. Megbízásokat kapott esküvők, modellfotók, divatbemutatók, fodrászversenyek fényképezésére. (A 2007-es Alfaparf fodrászversenyen három díjat nyert a fotók alapján értékelt csapata.)2008-ban érkezett Írországba. Itt családi eseményeken (esküvők, keresztelők, születésnapi partik) fényképezett. Készített portrékat, műtermi fotókat. Jelenleg is aktívan részt vesz Dublin kulturális életének folyamatos képi dokumentálásában. (Bloomsday, Communion lemezkiadó koncertjei, színházi előadások, riportfotók) Gergely was fourteen when he was given an SLR camera by his parents, and since then he is documenting the world around him. He has received several prizes in photography contests, and in 2000 he enrolled on a 2 year photography course and has been on apprenticeship in a photography studio with a darkroom. As a university student he was working for a monthly university magazine as a photojournalist, and doing freelance work for other clients. His team won three prices by his photos on the Alfaparf Hairdressing Contest in 2007. He arrived to Ireland in 2008 and has been photographing family events, weddings, christenings. He is also involved in concert photography, and portraiture. Currently he is actively documenting the cultural life of Dublin(Blooms day, Communion record label’s concerts, theater plays).

line_s

Janos

Janos Klein

Contact:
087 699 1271
Chisel.art@gmail.com
Carved-arts.com
Facebook: Johnny Klein Woodcarving

Nevem Klein Janos, 1974. Augusztus negyedikén születtem Budapesten. 2001-óta élek  Dublinban. Édesapam kárpitosként dolgozott a 80-as években s hozzátartozott, hogy Antik butorok is felújitásra kerültek a keze alatt. A fák iránti érdeklődésem illetve a megmunkálásukkal kapcsolatos kivancsiságom valószinü ekkor kezdődött. Mindig csodáltam es lenyűgözött a különböző fák eltérő külleme és felhasználhatóságuk, amit csak megfelelő szerszámokkal és az elengedhetetlen tapasztalt, gyakorlott kéz harmoniájával képes az alkotó megmunkálni….Alkotói küldetésem lényege, hogy olyat sikerüljön kreálnom, ami arra készteti az arra kiváncsit, hogyközelebbről kivánja megtekinteni, sőt érezzen késztetést hogy feltegye a kérdést; Hogyan lehetséges??…… My name is Janos Klein. I was born 1974 in Budapest. I live in Dublin since 2001. My dad worked as an upholsterer and sometimes he was renovating antique furniture’s too. My initial interest towards wood as a building material started at that stage. I always marvelled at the different qualities of different woods and also the fact that they can be formed into any shape with the help of skilful hands and reliable tools.In my teens I learnt how to use the tools in general and also how to apply them to the different types of timber to get best results to create something unusual, perhaps some kind of a beauty, forcing the people to wish to look closely…asking how’s that possible…..

line_s

Lorant

Lorand Daniel Eichhardt

Contact:
085 826 6248
lorand.eichhardt@gmail.com
www.facebook.com/lorand.eichhardt

Üdvözlöm Önöket!Eichhardt Lorandnak hívnak. Már gyerekként rabul ejtett a fotográfia és a műveszet, önkifejezés. Valahogy mindig a szelsőséges stílusokban talátam önmagamra. Valami újat szeretnék mutatni, soha nem elégített ki az átlagos, a közizlésnek megfelelő, idomított előadás. Az alapokat autodidakta módon tanultam meg. Mostanra abba a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy Ovidiu Ciugulea – aki a NewYork-I Film Akadémia végzett növendéke és sikeres filmrendező- osztja meg velem tudását és tapasztalatát. Ő az, akire mentoromként felnézek. Tájkép, reklám, modell és  szocio kategoriában már volt lehetőségem kipróbálni a tudásomat, most a filmek világába szeretnék betekintést nyerni. Dear Visitors,My name is Lorand Eichhardt. Even as a child I became addicted by photography, art and self-expression. For some reason I have always found myself to represent inordinate styles. I have always wanted to show something new as common, public taste, well trained performance have never satisfied me. Although I have learnt the basics by myself, I am in a fortunate position to be able to get Ovidiu Ciugulea, the successful director who had qualified at the New York Film Academy to share his knowledge and experience with me. To me, he is the Mentor I avow. I have tried myself in landscape, commercial, model and event photography, now I am ready to get the taste of the word of movies.

line_s

Szilvia

Szilvia Dallos

Contact:
085 169 9609
Facebook: DSzPersonalisedGifts
www.coffeebeanworkshop.com
thelittlecoffeebean@gmail.com

A vállakozásom fő célja személyre szóló, egyedi (ajándék)tárgyak készítése, melyek egyben használati tárgyak is. A munkám során a két legfontosabb dolog számomra: a megrendelő elégedettsége, a megajándékozott öröme. Ezért megrendelőimnek igyekszem maximális segítséget nyújtani a legmegfelelőbb (ajándék)tárgy kiválasztásához. Vevőim az alábbiakban látható technikák közül válogathatnak.Bővebb információért kérem látogasson el weboldalamra! My primary goal is creating personalised, unique gifts / items. For me the two most important things are: the customer`s satisfaction and joy of the gift receiving person. I try to grant the best assistance to my customers to find the most suitable gift/item. There are techniques I am using which can be seen above. For more information please visit my website.

line_s

Tamas

Tamas Csintalan

Contact:
tomfromhu8@gmail.com
https://www.facebook.com/csintalan.tamas

A nevem Csintalan Tamás, 28 éves, Győrből. Három éve élek Írországban. Magyarországon szereztem közgazdász diplomámat nemzetközi kommunikáció szakon. Jelenleg technikai elemzőként dolgozom Német ügyfelekkel. Érdeklődöm a modern művészetek, formatervezés valamint ipari design iránt, Néhány éve elvégeztem egy lakberendező tanfolyamot, rajongok a modern lakberendezési tárgyak iránt, melyekre legtöbbször műalkotásként tekintek.  A festés egy hobbim, amire sajnos csak ritkán jut időm.  Vászonra festek aquarellel, tiszta, élénk színekkel némi pop-art behatással. Mindig is érdekesnek találtam egy hétköznapi tárgyat műalkotásként megfestve. Nagy csodálója vagyok a hiperrealisztikus festészetnek, a kedvenc művészeim közé tartozik Tom Martin, Terry Rodgers, Monsieur Z, Josh Keyes. My name is Tamás Csintalan, I am 28, from the north-west part of Hungary. I have lived in Ireland 3 years. In Hungary I received a diploma in International communications, major economics.  I am working as technical analyst for German customers. I have a strong interest for modern arts, design, and industrial design. A few years ago I finished an interior designer course, I am a fan of modern furnishings which I deem as art pieces. Painting is one of my hobbies, unfortunately I don’t have too much time to practice this activity. I am painting with aquarelle on canvas, using clear, vibrating colors with a touch of pop-art style.  I think it’s always interesting to see an everyday object as a piece of art. I admire hyper realistic painting, some of my favorite artists are Tom Martin, Terry Rodgers, Monsieur Z, Josh Keyes.

line_s

Timi

Tímea Farkas

Contact:
087 785 9321
info@trueblissfitness.com
http://www.trueblissfitness.com/
Facebook: Timi Yogi

1974 –ben születtem Szlovákiában. Győrben az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán tanultam, majd  Angliába és Amerikába vitt az utam tapasztalatokat szerezni. Tanultam hastáncot, arctornát, jógát, éneket, holisztikus tanulmányokat. Festéssel komolyabban 23 évesen kezdtem el foglalkozni. Spontán módon és művész barátoktól tanultam, akikkel együtt 2001-ben megalakítottuk a Napraforgó Alkotók  Játszóháza egyesületet Magyarországon, melynek alapító tagjaként több évig  vezettem alkotóházat a Szelidi-tónál. A kézművességet és hagyományőrzést Írországban is  folytatom a Rathbeggan Lakes Family Parkban. Kreativitásomat leginkább mozgásban szeretem kifejezni, ezért  jógatanári diplomát szereztem és megalapítottam a True Bliss Fitness-t mely jógán és táncon keresztül segít az embereknek  megtapasztalni a kreatív  önkifejezés  áldásos állapotát.Nem vagyok a szavak embere, beszéljenek a munkáim helyettem. Minden egyes alkotásomban igyekszem a Szeretetet megosztani, ami hitem szerint a legnagyobb művészet a világon. I was born in Slovakia in 1974. I have studied at ACSJ Teachers Training College in Győr,  then I went to England and America to get some experiences… I learned bellydancing, facial fitness, singing,holistic studies. I have started painting when I was 23. I learned from books and artist friends with whom  we established the Sunflower Art House Association in 2001 in Hungary. Art House was  teaching children and adults creative crafts at the Szelid Lake then in Ireland  at Rathbeggan Lakes Family Park. I like to express my creativity most in movement so  after qualifying as a Yoga instructor I established  True Bliss Fitness which is dedicated to helping people find and express their own creativity through yoga and dance.I am not a woman of words so let my art speak for me. In every work of mine I would love to share the Love which I believe is the Greatest ART of All.

line_s